CIEKAWY PRZYKŁAD

Ciekawym przykładem stosunków panujących w in­formatyce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych były dzieje tzw. systemu informacyjnego „Wektor”. Prace nad nim zapoczątkowano w 1972 roku na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów, powołującej komisję ekspertów do spraw udoskonalenia systemu sterowa­nia inwestycjami. Podjęto ją z inicjatywy jednego z wicepremierów, zajmującego się w prezydium rządu inwestycjami; on też został zobowiązany do nadzoro­wania pracy zespołu. Inicjatywa opracowania systemu informatycznego dla potrzeb sterowania inwestycjami wiązała się z prze­czytaniem przez tego wicepremiera głośnej w 1971 roku książki A. Targowskiego pt. Informatyka — klucz do dobrobytu. W pracy tej autor roztaczał szerokie możliwości wykorzystania informatyki w sterowaniu procesami społeczno-gospodarczymi. Nie bez powodu więc A, Targowski został też przewodniczącym komi­sji ekspertów d/s systemu „Wektor”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)