CHUDE LATA W ROLNICTWIE

Po latach tłustych (1971—1974) przyszły w rolnictwie lata chude. Okres obfitości był następstwem wielu róż­nych czynników, a zwłaszcza korzystnych warunków atmosferycznych, likwidacji w 1972 roku obowiązko­wych dostaw, podniesienia cen skupu (w latach 1971 —1974 ceny skupu bydła wzrosły prawie o 80%, a ce­ny skupu trzody chlewnej o około 40%), stabilnych kosztów produkcji (w wyniku niezmiennych cen mie­szanek paszowych), zwiększających się zasobów pasz. Także względnie dobrze zaopatrzony w towary kon­sumpcyjne rynek sprzyjał zwiększaniu produkcji rol­nej. Nie bez znaczenia było również dobre zaopatrze­nie wsi W- węgiel. Inwestycje w rolnictwie w latach 1974, w odróżnieniu od przemysłu, nie wpłynę­ły w większym stopniu na wzrost produkcji rolnej. Uwaga ta dotyczy głównie sektora nie uspołecznionego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)