CHARAKTERYSTYCZNE W SPOŁECZEŃSTWIE

Wystąpiło to w Polsce zwłaszcza w pierwszym powojennym dziesięcioleciu masowego awansu społecznego członków środowisk robotnicze­go i chłopskiego do budowanego intensywnie prze­mysłu i rozrastającej się nowej struktury zarządza­nia spoleczeństwem-organizacją. Jeżeli nawet póź­niej, po nasyceniu zapotrzebowania, chłonność orga­nizacji życia zbiorowego nieco się zmniejszyła, przez długie lata w świadomości społecznej funkcjonował stereotyp „otwartych dla wszystkich szans”, którego nośność społeczną porównywać można chyba tylko z amerykańskim mitem jrom rags to riches. Cha­rakterystyczne przy tym, że w społeczeństwie amery­kańskim mit ten również współwystępował z osła­bioną percepcją podziałów społecznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)