CENTRALNE KIEROWNICTWO

W sumie reforma lat siedemdziesiątych była zmar­nowaną szansą. Gdyby potraktowano ją poważnie, mo­gła przyczynić się do podniesienia efektywności gos­podarowania. Tymczasem ta nie do .końca zresztą prze­myślana koncepcja traktowana była przez centrum „na niby”. „Na niby” były też efekty. Stąd też „doskonalenie” systemu funkcjonowania gospodarki nie tylko nie sprzyjało lepszej pracy, lecz odwrotnie — uczyło przedsiębiorstwa manipulacji w celu wykazania się jak najlepszymi rezultatami. Manipulowały też zjed­noczenia i kombinaty, manipulowały resorty gospodar­cze. Tym samym polska gospodarka stała się sumą re­sortowych i terenowych ambicji i urojeń.Centralne kierownictwo uważało, że reformy są zbędne, skoro kraj i tak szybko się rozwija. Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych, gdy gospodarka za­częła zjeżdżać w dół, zaczęto mówić o takiej potrzebie.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)