CAŁKIEM INNY POJEDYNEK

Teraz jest to już jednak całkiem inny pojedynek niż ten, w którym jednostka mogła być pasowana nawet na „pozytywmego bohatera” społeczeństwa socjalistycz­nego, „sprawdzając się” w wykonywaniu zadań spo­łecznych. Obecnie mamy do czynienia z gombrowi- czowskim pojedynkiem „na miny”, na sposób poda­wania siebie innym, gdzie jednostka w sytuacjach międzyludzkich stwarza samą siebie, określa własną tożsamość dla partnera i poprzez partnera dla siebie w geście obrzędowym albo w geście błazeńskim. Jak widać choćby z przytoczonych przykładów, niestosowność polegająca na przekraczaniu ról w przeciwieństwie do niestosowności nadmiernej identyfikacji z rolą — może być popełniana nie tyl­ko na obszarze stosunków regulowanych prawem w układzie zależności organizacyjnych, ale także na szerszym tle stosunków ładu społecznego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)