BALANSOWANIE NA GRANICY

Było to już wówczas balansowanie na granicy bankructwa; gdyby bowiem pewnego dnia nie udało się na rynku między­narodowym uzyskać nowych kredytów finansowych, kraj musiałby ogłosić niewypłacalność. Szkoda zresztą, że tak się nie stało, bo zło byłoby wielokrotnie mniej­sze od tego, co stało się w roku 1980.Jaka była reakcja kierownictwa? Dość prosta: zale­ciło przyspieszenie eksportu do krajów kapitalistycz­nych. Stąd też według planu na rok 1975 eksport do krajów kapitalistycznych zwiększyć się miał aż o 33°/o, a impcrt o około 25%. Nie wzięto pod uwagę, że w latach 1971—1974 eksport towarów do krajów kapita­listycznych rósł średniorocznie w tempie około 9%, a import — w tempie około 30% (w cenach stałych), i co ciekawsze — tempo to w eksporcie z roku na rok malało, a w imporcie rosło.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)