ALBO- ALBO

Była to sytuacja niemożliwa do utrzymania na dłuższy okres. Groziła oczywistymi trudnościami, po­nieważ wzrost wydajności jest podstawowym czynni­kiem zwiększenia dochodu narodowego, a w konse­kwencji — konsumpcji i inwestycji. Ponieważ w roku 1973 przyrost dochodu narodowego w dwu trzecich przeznaczano na konsumpcję, a w jednej trzeciej na akumulację (w tym głównie na inwestycje), w takich samych proporcjach można było opłacać wzrost wy­dajności pracy, a więc tempo wzrostu płac powinno było być co najmniej o jedną trzecią niższe od wzro­stu wydajności pracy (ktoś musi przecież zarobić na akumulację państwa). Co najmniej, gdyż w tym czasie decydująca część wzrostu wydajności była efektem lepszej techniki (nowych fabryk, lepszych maszyn itp.), a tylko niewielki procent stanowił rezultat lepszej or­ganizacji i dyscypliny pracy.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)